• Działalność wydawnicza
  • INFOTUR
  • Tereny zieleni
  • Zielona Linia
  • Trzynieckie dni sztuki
  • Szkolenie kadr

We wrześniu 2006 opracowaliśmy merytorycznie i wydaliśmy cieszący się dużym uznaniem fachowców z branży kolarskiej i kolarzy zainteresowanych poznawaniem okolic Ustronia przewodnik rowerowy „16 wycieczek po Beskidzie Śląskim rowerem górskim z Ustronia”. Przewodnik zawiera opisy 16 wycieczek. Są to autorskie propozycje wycieczek i nie stanowią wytyczonych szlaków rowerowych, choć w niektórych przypadkach pokrywają się z przebiegiem znakowanych tras. Wycieczki opisane w przewodniku podzieliliśmy według następującego klucza: bardzo łatwe, łatwe, średnio trudne, trudne, bardzo trudne. W naszym przewodniku każdy znajdzie coś dla siebie:

- bardzo łatwe trasy po bulwarach nadwiślanych to propozycja dla rodzin z dziećmi, oraz dla początkujących i mniej wytrenowanych kolarzy,

- na tych, którzy nie mogą żyć bez dużej dawki adrenaliny czeka Równica, Orłowa i Wielka Czantoria,

- wśród propozycji można znaleźć także trasy wymagające żelaznej kondycji i niezłych umiejętności technicznych jak chociażby wycieczka dolinami Czarnej Wisełki i Olzy oraz grzbietami Bahenca i Filipki.

 

W roku 2007 wydaliśmy środkami Stowarzyszenia duży nakład poszukiwanej przez turystów pocztówki z widokiem Ustronia z lotu ptaka, oraz ozdobne torebki papierowe z nadrukiem IT do pakowania drobiazgów kupowanych przez turystów w Informacji Turystycznej.

 

W roku 2010 wydaliśmy drugą edycję profesjonalnej mapy rowerowej, zawierającej autorskie propozycje wycieczek na rowerach MTB w okolicach Ustronia. Mapa jest poprawioną i uzupełnioną wersją mapy wydanej w ramach projektu MTB BESKIDY. W roku 2010 wydaliśmy środkami Stowarzyszenia kolejny duży nakład pocztówki z widokiem Ustronia z lotu ptaka, oraz ozdobne torebki papierowe z nadrukiem IT.

DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „INFOTUR”

 

W latach 2005-2009 czynnie uczestniczyliśmy w pracach mających na celu opracowanie zarys programu aktywizacji działalności promocyjnej oraz systemu informacji turystycznej na obszarze polskiej części Euroreginu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko (w zakresie zainteresowania SPiRU): Przedmiotem części realizowanej przy aktywnym działaniu czeskiej strony Euroregionu po stronie polskiej było:

- stworzenie koncepcji funkcjonowania systemu informacji turystycznej polskiej strony Euroregionu, jako dokumentu wynikającego z projektu: Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku Cieszyńskim (Pakiet promocyjny Śląska Cieszyńskiego)

- stworzenie koncepcji turystycznego znakowania dróg na obszarze polskiej strony Euroregionu w bezpośredniej współpracy z Kapitułą Drogowych Znaków Turystycznych w Województwie Śląskim

- rozbudowa, aktualizowanie bazy danych oraz wprowadzanie nowych informacji do przygranicznego systemu informacji turystycznej INFOTUR w ramach bezpośredniej kontynuacji projektu: Rozwój współpracy centrów informacji na Śląsku Cieszyńskim - będzie jako system obsługiwał sieć internetową i kioski multimedialne

- wykonanie i montaż na obszarze polskiej strony Euroregionu nie więcej niż 10 infokiosków (opcjonalnie przewiduje się wykonanie 1 infokiosku po stronie czeskiej - w Czeskim Cieszynie).

- przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, publikacji oraz prezentacji multimedialnych dotyczących promocji produktów i atrakcji turystycznych całego Euroregionu.

- wykonanie kilku standów targowo–wystawienniczych obsługujących wyjazdy na targi turystyczne w Polsce i Czechach.

- wykonanie turystycznego znakowania dróg zgodnie z koncepcją.

- kreowanie nowych produktów ekoturystycznych w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko (stworzenie produktu ekoturystycznego Greenway 'Szlakiem Myślistwa' Wisła – Ustroń – Chybie – Pszczyna, z elementami Ekomuzeum w gminach Chybie i Wisła;

- realizacja programu 'Produkt lokalny': prace kapituły dokonującej wyboru produktów w ramach programu, przeprowadzenie pierwszej i drugiej tury konkursu, przygotowanie i wdrażanie zasad systemu wizualizacji i promocji tychże produktów.

 

Na przestrzeni roku 2009 uczestniczyliśmy również bardzo aktywnie w pracach nad wdrażaniem zapisów Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. /Prezes Zarządu SPIRU jest członkiem Śląskiej Rady Informacji Turystycznej/.

 

DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU „INFOTUR 2”

 

Na przestrzeni roku 2010 dalej czynnie uczestniczyliśmy w pracach mających na celu dopracowanie zarysu programu aktywizacji działalności promocyjnej oraz systemu informacji turystycznej na obszarze polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Przedmiotem działań jest stworzenie koncepcji funkcjonowania, oraz dofinansowania systemu informacji turystycznej polskiej strony Euroregionu. W ramach programu INFOTUR 2 pracujemy także nad zasadami tworzenia euroregionalnych produktów turystycznych.

 

W sierpniu 2010 roku otrzymaliśmy od Polskiej Organizacji Turystycznej I NAGRODĘ I NOMINACJĘ DO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO za NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY – MTB BESKIDY /dyplom w załączeniu/.

Produkt turystyczny „MTB Beskidy - Beskydy - Bikeland Gorolia”/„MTB Beskidy” stanowi ofertę tras kolarstwa górskiego, wytyczonych na terenie mikroregionu Jablunkovsko oraz Beskidu Śląskiego - Istebnej i Ustronia (docelowo również Wisły). Kolarze otrzymują w nim informacje na temat schronisk górskich i pozostałej bazy noclegowej, znajdującej się w bezpośredniej bliskości tras MTB. Ponadto daje on możliwość uprawiania innych rodzajów turystyki aktywnej, związanych z basenami, kompleksami sportowymi, itp. Składową częścią produktu jest oferta zagospodarowania czasu wolnego, zwiedzania zabytków kultury i pomników przyrody, leżących w obrębie przebiegu tras MTB. Produkt zawiera również informacje na temat serwisów rowerowych i wypożyczalni rowerów, a także dane teleadresowe centów informacji turystycznej.

Produkt turystyczny „MTB Beskidy - Beskydy - Bikeland Gorolia”/„MTB Beskidy” jest adresowany zwłaszcza do sportowców aktywnie uprawiających kolarstwo górskie. Grupę docelową produktu w przeważającej części tworzą profesjonaliści, którzy chcą się sportowo „wyszaleć” w czasie wolnym od pracy. Składową częścią produktu będzie oferta atrakcji, przeżyć (ścianki wspinaczkowe, centra linowe, tory saneczkowe, paragliding) oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Produkt składa się z ściśle powiązanych ze sobą usług, takich jak:

1. Wybrane trasy rowerowe kolarstwa górskiego

2. Schroniska turystyczne, hotele i restauracje

3. Serwisy rowerowe i wypożyczalnie rowerów

4. Centra informacji turystycznej

Podmioty, które świadczą wyżej wymienione rodzaje usług, muszą również oferować standaryzowane usługi dodatkowe (w zależności od swojej specyfiki) adresowane przede wszystkim do grupy docelowej (specjalistyczny rodzaj wyżywienia, możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów, wypożyczenie podstawowych narzędzi do naprawy rowerów, mycia kół, itp.)

Na przestrzeni roku 2010 nadal bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad wdrażaniem zapisów Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Celem działań było stworzenie kompleksowego projektu zagospodarowania terenów zieleni w Ustroniu, rewitalizacja wybranych obiektów i terenów, stworzenie projektów infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki.

 

Aby udało się zrealizować w/w cele doprowadziliśmy do podpisania w 2006 roku umowy pomiędzy Uniwersytetem Rolnictwa i Leśnictwa w Brnie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Urzędem Miasta w Ustroniu i naszym Stowarzyszeniem, oraz zorganizowaliśmy i częściowo sfinansowaliśmy pobyt grup studenckich i kadry naukowej obu uczelni w Ustroniu.

 

We wrześniu 2006 roku grupa studentów-dyplomantów z obu uczelni rozpoczęła pod kierownictwem kadry naukowej prace projektowe. Opracowania będące efektem pracy zespołów studenckich zostały przekazane Miastu i Stowarzyszeniu na uroczystym spotkaniu 5.10.2006r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Władz Miasta, Stowarzyszenia, Uzdrowiska Ustroń i lokalnych mediów.

 

Stowarzyszenie wykonało także we własnym zakresie pełny zestaw materiałów dokumentujących wykonane prace projektowe (postery, dokumentacje książkowe, inne). Na realizację wybranych projektów Stowarzyszenie będzie się starało pozyskać wspólnie z Władzami Miasta fundusze unijne.

ZIELONA LINIA to nowatorski projekt regularnej wakacyjnej linii miejskiej, który Stowarzyszenie realizowało w latach 2005-2007 we współpracy z Urzędem Miasta i firmą Wispol. Ideą ZIELONEJ LINII było zapewnienie wszystkim chętnym możliwości łatwego i szybkiego dojazdu do wszystkich interesujących miejsc w Ustroniu specjalnie oznakowanym autobusem kursowym. Ceny biletów (5 zł bilet całodzienny i 2 zł bilet jednorazowy) zostały skalkulowane tak, aby zachęcić turystów do pozostawienia samochodów na wyznaczonych parkingach i poruszać się po mieście autobusem. Rozkład jazdy i lokalizacja przystanków zostały tak przygotowane aby umożliwić kuracjuszom i turystom zwiedzanie miasta w sposób maksymalnie przyjazny. Po sezonie 2005 opracowaliśmy plany rozwoju linii idące w kierunku systematycznego zwiększania ilości kursów w okresie czerwiec – wrzesień, wyposażenia pojazdów obsługujących linię, oraz rozszerzenia zasięgu terytorialnego linii - uruchomienie stałej linii Rynek-Uzdrowisko, oraz linii na Równicę.

 

W sezonie 2006 udało się wprowadzić kilka modyfikacji wynikających z naszych analiz, oraz opinii użytkowników. Główną zmianą w sezonie 2007 było przedłużenie linii na Równicę, oraz uruchomienie nowych przystanków pod Sanatorium „Równica” i Motelem „Polana”. Ponadto jako uzupełnienie „Zielonej Linii” wprowadzona została regularna linia Cieszyn-Ustroń Zawodzie-Równica. Po 2007 roku realizacja projektu została czasowo wstrzymana ze względu na brak źródeł finansowania.

 

trasa zielonej linii - rozmiar oryginalny - pobierz

 

trasa zielonej linii

W roku 2009 Stowarzyszenie było partnerem projektu „Trzynieckie dni sztuki – artoterapia bez granic” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Projekt był zrealizowany przez Szpital Trzyniecki przy współpracy Stowarzyszenia. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie przy współpracy z Uzdrowiskiem Ustroń i Stowarzyszeniem „Brzimy” współorganizowało polsko-czeski malarski plener w Uzdrowisku Ustroń, oraz wernisaże prac w Informacji Turystycznej w Ustroniu i Uzdrowisku Ustroń.

 

Zgodnie z założeniami projektu Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia było partnerem bez udziału finansowego, więc na realizację w/w działań nie otrzymało z Funduszu Mikroprojektów żadnych środków. Plener malarski, oraz wernisaże zostały zorganizowane ze środków własnych Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, Uzdrowiska Ustroń i Stowarzyszenia „Brzimy”.

W roku 2006 opracowaliśmy założenia systemu szkolenia kadr w turystyce. W ramach działań związanych z realizacją tego celu przeprowadziliśmy w kwietniu 2007 pierwsze z planowanego cyklu szkoleń przybliżających korzyści wypływające z innowacyjnych technik zarządzania takich jak Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie Przez Cele, System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2000, HACAP, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz ze stosowania innowacyjnych technologii informatycznych w zarządzaniu.

 

Szkolenie przeprowadzono wspólnie z Urzędem Miasta przy udziale jego pracowników, jak również grupy osób reprezentujących firmy turystyczne, sanatoria czy domy wczasowe. Szkolenie obejmowało następujące tematy: "System Zarządzania Jakością jako fundament spełniania standardu jakości w turystyce" oraz "System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji wg wymagań normy ISO 27001".

 

Pozytywne opinie potwierdzają konieczność większej aktywności SPiRU w zakresie działań związnych z rozwojem integracji pomiędzy beneficjentami a Urzędem Miasta w budowaniu wspólnej strategii w zakresie wiedzy, by jej umiejętne wykorzystywanie poprawiało jakość obsługi ruchu turystycznego zarówno przez beneficjentów jak i Urząd Miasta, co w efekcie końcowym z pewnością przełoży się na ilość turystów odwiedzających Ustroń.